در حال نمایش 2 نتیجه

دوره نان حجیم و نیمه حجیم درجه 2

بدون امتیاز 0 رای
 • دوره درجه 2 پیش نیاز دوره درجه 1 است
 • چاپاتا فلفل و زیتون
 • باگت فرانسوی
 • برگر
 • نان جو
 • نان کاسه سوپی
 • نان کراکر شبزی
 • نان نارگیلی مغزدار
 • گیریسینی (نان سوپی)
 • پیده گوشت
 • فوکاچیا
 • فوگاس
 • بریوش فرانسوی
 • خاچاپوری گرجستان
 • سیمیت ترکیه
 • اک مک ترکیه
 • بربری پیده ترکیه
 • بابکا
 • پیتا
 • کراست لوف
0
6,900,000 تومان

دوره نان حجیم و نیمه حجیم درجه 1

بدون امتیاز 0 رای
 • چاپاتا فلفل و زیتون
 • باگت فرانسوی
 • برگر
 • نان جو
 • نان کاسه سوپی
 • نان کراکر شبزی
 • نان نارگیلی مغزدار
 • گیریسینی (نان سوپی)
 • پیده گوشت
 • فوکاچیا
 • فوگاس
 • بریوش فرانسوی
 • خاچاپوری گرجستان
 • سیمیت ترکیه
 • اک مک ترکیه
 • بربری پیده ترکیه
 • بابکا
 • پیتا
 • کراست لوف
0
6,900,000 تومان